TEDI Game Jam


V dňoch 30.9.2022 – 2.10. 2022 sa na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave uskutočnil interný TEDI Game Jam, v rámci ktorého sa účastníci zoznámili s programom a jeho jednotlivými aktivitami.

Game Jam je podujatie, ktoré sa zvyčajne koná v priebehu niekoľkých dní a je zamerané na tvorbu videohier. Účastníci majú obmedzený čas na vytvorenie funkčnej hry, ktorá by mala byť na danú tému alebo pravidlá. Tímy sa často skladajú z programátorov, grafikov, hudobníkov a návrhárov hry. Počas game jamu sa tímy stretávajú, pracujú na svojich hrách a snažia sa ich dokončiť do stanoveného termínu.

Hlavným cieľom game jamu je podpora tvorivosti a spolupráce, ako aj rozvoj zručností a schopností v oblasti tvorby hier. Game jamy sú často organizované na univerzitách, v herných spoločnostiach alebo v miestach, kde sa stretávajú nadšenci tvorby hier. Na konci game jamu sa hry predstavia a hodnotia sa z pohľadu nápadu, realizácie a herného zážitku.

Veríme, že pre všetkých zúčastnených bol TEDI Game Jam prínosom a tešíme sa na ďalší zraz digitálnych nadšencov!

, ,