Kreatívne centrum na Fakulte masmediálnej komunikácie: Podpora udržateľného zamestnania a rozvoj kreatívneho talentu

Na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie vzniká nové Kreatívne centrum, ktoré má za cieľ podporovať udržateľné zamestnanie a tvorbu pracovných miest v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Taktiež sa zameriava na rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Centrum svojim užívateľom už dnes poskytuje široké spektrum služieb, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj kreatívnych talentov a zručností, a zároveň uspokojuje dopyt po digitálnej produkcii hudby, hier a dizajnu. Súčasťou Kreatívneho centra bude aj virtuálna archivácia kultúrnych pamiatok.

Cieľovými skupinami Kariérneho centra sú fyzické osoby/nepodnikatelia, ale aj široká verejnosť a podnikateľské subjekty ktoré budú členmi KC. Projekt bude fungovať ako podnikateľský inkubátor pre talenty z oblasti digitálnych hier, elektronického športu a streamingu formou mentoringu a workshopov. 

Ak sa chcete posunúť v game dizajne, ale vám chýba tím, v KC Skladová vám ho nájdeme. Okrem toho vám v rámci KC pomôžeme vypracovať herný prototyp a poradíme pri hľadaní potenciálneho investora. Kreatívne centrum bude zároveň pomáhať aj mladým začínajúcim tímom či jednotlivcom, ktorí sa chcú presadiť v e-športe.

Od februára 2023 v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie prebiehali nasledovné školenia, na ktoré sa môžete tešiť aj v ďalšom akademickom roku 2023/2024:

Pre vývojárov

Prednášky zamerané na herný vývoj sa sústredia predovšetkým na cenné rady, ako z nápadu vytvoriť biznis plán a ideálne vo svojom hernom štúdiu aj zarobiť. Dozviete sa aké legislatívne, ľudské a procesné problémy môžu vzniknúť pri zakladaní štúdia, ako otestovať, či bude mať vaša hra úspech a či bude financovateľná a aké aktivity môže herné štúdio robiť, okrem vývoja hry. 

Konkrétne témy workshopov:

 • Ako si založiť vlastné herné štúdio? 
 • Market testing nápadu hry 
 • Ako vyvinúť hru, ktorá si vie na seba zarobiť
 • Zákazky ako príjem herných vývojárov 

E-šporťáci

Hráči elektronických športov sa môžu tešiť na sériu prednášok s profesionálnym trénerom. Pozriete sa aj na druhú stranu, a síce na manažment a marketing e-športovej organizácie a zároveň sa dozviete čo robiť po ukončení profesionálnej kariéry a ako sa starať o svoj osobný brand. 

Konkrétne témy workshopov:

 • Efektívny tréning tímu: motivácia
 • Efektívny tréning tímu: spolupráca
 • Kondičná príprava a stravovanie
 • Marketing e-športovej organizácie: ako si nastaviť správne marketingové nástroje
 • Personálny branding e-športového hráča
 • Čo robiť, keď sa moja profesionálna kariéra hráča skončila?

Streaming

Pre všetkých, ktorí radi robia obsah na rôzne platformy, je taktiež pripravený bohatý program. Od základov streamovania, až po to, ako nekoktať pri komentovaní sa záujemcovia od profíkov môžu dozvedieť napríklad, ako si vybudovať identitu pri v-tubingu. Workshopy sa tiež zameriavajú na komentovanie zápasov či ako si udržať sledovateľov a odberateľov. 

Konkrétne témy workshopov:

 • Technická stránka streamingu
 • Základy správnej reči alebo ako sa pri streamovaní a komentovaní nezadusiť
 • Kvalitný obsah: ako si udržať sledovateľov a odberateľov
 • Budovanie osobnej značky prostredníctvom sociálnych sietí.
 • IRL tvorba videí. Na čo si dávať pozor?
 • Let´s play! Čo nové sa tu dá ešte dokázať?
 • Komentovanie. Od prípravy až po koniec zápasu, a tak ďalej. 
 • V-tubing – budovanie virtuálnej identity.

Podpora pre nastavenie stratégie a identity značky

V rámci tohto programu vám zas ponúkame možnosť zlepšiť svoje vedomosti a schopnosti v oblasti nastavenia stratégie a identity značky. Tento program zahŕňa mentoring a konzultácie, praktické kurzy, školenia a workshopy, ktoré vás naučia, ako vytvárať stratégiu značky, nastavovať verbálnu a vizuálnu identitu značky a implementovať ju do základných aplikácií značky.

Konkrétne témy workshopov:

 • Nastavenie kľúčových komunikačných cieľov značky
 • Definícia vnímaného a nastavenie želaného pozicioningu značky
 • Analýza súčasného názvu značky, tvorba nového názvu značky
 • Tvorba dištinktívneho taglinu značky
 • Implementácia tone of voice na základné komunikačné kanály značky
 • Tvorba mooadboardu

Podpora pri tvorbe komunikačnej stratégie

Pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v tvorbe komunikačnej stratégie, ponúkame mentoring, praktické kurzy či workshopy zamerané na vytvorenie komunikačnej stratégie pre online aj offline prostredie, návrh rozpočtu, pochopenie cieľovej skupiny či hodnotenie efektívnosti s prihliadnutím na špecifiká subjektov z kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Konkrétne témy workshopov:

 • Nastavenie kľúčových komunikačných cieľov stratégie
 • Výber hlavných nástrojov a techník komunikačnej stratégi
 • Komunikácia na sociálnych sieťach
 • Definovanie persóny
 • Tvorba loga, sloganu
 • Príprava eventu
 • Rozvoj mäkkých zručností (práca v tíme, time management)
Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us