O nás

Kreatívne centrum Skladová (KCS), vzniklo v rámci výzvy ministerstva kultúry na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Výškou príspevku patrí medzi najmenšie kreatívne centrá, avšak svojim potenciálom pokrýva nové, dynamicky sa vyvíjajúce odvetvie, ktoré je medzi vznikajúcimi kreatívnymi centrami jedinečné.

Jeho špecializáciou je herný, audiovizuálny priemysel, fotografická a mediálna tvorba. Ide o jedinečné miesto, ktoré slúži na rozvoj talentov a začínajúcich podnikateľov v rýchlo sa  rozvíjajúcom segmente digitálnych hier a v pridruženom audiovizuálnom priemysle.

Cieľom nového komplexu KCS je poskytnúť priestor záujemcom z trnavského regiónu, ale aj iných častí Slovenska a študentom možnosti angažovať sa v oblasti digitálnych hier a audiovizuálneho priemyslu. Ten zabezpečíme inkubačnými a akceleračnými podnikateľskými programami, odborným mentoringom, prednáškami a workshopmi.  Podľa potreby záujemcov z oblasti herného vývoja a elektronického športu poskytneme priestory  na fotografovanie, tvorbu audiovizuálnych diel a podcastov.  

KCS sa nachádza v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde okrem novovzniknutých priestorov, spolu s dodanou technológiou kombinuje už existujúcu infraštruktúru do jedného funkčného celku. V rámci poskytnutého finančného príspevku bola kompletne zrekonštruovaná plocha s rozlohou približne 650 m2, boli vybudované dve nové multifunkčné miestnosti pre tímovú prácu a prednášky, co-working, debarierizovná plocha a technologicky sme zrekonštruovali tri špecializované laboratóriá.

Celková výška výdavkov bola naplánovaná na 1,44 milióna eur, pričom na technológie bolo vyčlenených 400 000 eur a výška spolufinancovania bola 72 000 eur.

V rámci technologickej infraštruktúry sme kompletne vybavili nový fotoateliér, doplnili infraštruktúru laboratória virtuálnej a rozšírenej reality, či televízneho štúdia, nakúpili technológie na testovanie a vývoj hier. Okrem toho už dlhodobo v tejto budove funguje (a budú dostupné aj pre účastníkov KCS) tréningový priestor e-športov RedBull Gaming Hub, štúdio na komentovanie a streamovanie hier. Zamestnanci tiež vytvárajú špecializované múzeum herných konzol, nachádza sa tu aj jediné študentské rádio Aetter vysielajúce na frekvencii, najoceňovanejší vysokoškolský časopis Atteliér a neurolaboratórium.

KCS je druhé kreatívne centrum, podporené z výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci mesta Trnava. Avšak každé kreatívne centrum má svoj jedinečný charakter a zameranie, ktoré ich predurčuje k vzájomnej spolupráci, nie konkurencii, čo bude pozitívne vplývať na segment kreatívneho priemyslu v trnavskom regióne.

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us