Stavebné práce v rámci projektu Kreatívne centrum Skladová sú úspešne ukončené!

Po niekoľkých mesiacoch tvrdej práce a neúnavného úsilia boli stavebné práce na Skladovej ulici v rámci projektu Kreatívneho centra Skladová úspešne ukončené. Aktuálne na mieste  prebieha kolaudačné konanie a na oficiálne otvorenie Kreatívneho centra sa môžeme tešiť už vo februári 2024.

Na vybudovanie kreatívneho centra získala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR v rámci operačného programu IROP.

Centrum bude poskytovať služby inkubátora a akcelerátora, ako aj prezentáciu produktov a sieťovania s inými partnermi. Hlavným zámerom je v spolupráci s mentormi z praxe vytvoriť inkubačný program pre záujemcov o podnikanie alebo pre už začínajúcich či existujúcich podnikateľov pôsobiacich v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Zrekonštruované priestory sú vybavené novými elektrickými rozvodmi, novou vzduchotechnikou, ale aj novou technikou, pribudli tiež multifunkčné prednáškové miestnosti, modernizované HD štúdio a fotoateliér. Priestory sú súčasne vybavené novým viacúčelovým inventárom.

Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us