• PRE KOHO JE KREATÍVNE CENTRUM FMK URČENÉ?


  KREATÍVNE CENTRUM FMK (KC FMK) je určené pre fyzické osoby, či pre právnické osoby (živnostníci a podnikatelia), ktorí podnikajú alebo sa chystajú vykonávať činnosť resp. podnikať v oblasti kultúrno kreatívneho priemyslu.
 • AKO ZISTÍM ČI PATRÍM DO OBLASTI KULTÚRNO KREATÍVNEHO PRIEMYSLU?


  Každá právnická osoba (živnostník resp. podnikateľ) má pridelený SK NACE kód, ktorý si vie nájsť nielen v svojich dokumentoch, ale informácia je dostupná aj online. Viete ju nájsť na tejto stránke.

  Oblasti podporované v rámci kultúrno kreatívneho priemyslu a ich SK NACE kódy:
  Scénické umenie (profesionálne súbory, združenia pre voľno-časové aktivity detí a mládeže): 9001, 9002, 9004, 7490, 7810
  Hudba, audiovízia a multimédiá (hudobné skupiny, začínajúce kapely, nahrávacie a produkčné spoločnosti, rádiá): 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 4763, 5821, 6201
  Remeslá s ISCO: 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7316, 7317, 7318, 7319, 7522, 7535
  Vizuálne umenie (maliari, fotografi): 9003, 7420, 2370, 3319
  Literatúra a tlačené média, kultúrne dedičstvo, archívy a knižnice (prekladatelia, jazykoví editori, vydavatelia, reštaurátori): 5811, 5813, 5814, 6391, 4761, 4762, 7430, 9101, 9102, 9103, 4778, 4779
  Umelecké vzdelávanie: 8552
  Dizajn: 7410
  Reklama: 7311
 • PLATÍM ZA SLUŽBY KC FMK?


  KC FMK funguje na nefinančnej podpore – schéme pomoci de minimis. Čo to je? Cieľom Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) je podpora kreatívcov – podnikateľov v KKP – nepriamou formou, a to poskytovaním nefinančnej pomoci, napr. poradenstva, konzultácií, kurzov či podporných služieb za zvýhodnených podmienok. Prostredníctvom schémy de minimis chceme prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v KKP, zvýšiť záujem o podnikanie v tejto oblasti a vytvárať priaznivú „klímu“ pre rozvoj talentu aj podnikateľských zručností kreatívcov. Schéma pomoci de minimis nám umožňuje pomáhať začínajúcim aj existujúcim podnikateľom správne nastaviť podnikateľské zámery, zviditeľniť ich činnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť na trhu, ako aj rozšíriť portfólio ich produktov / služieb. Úplne znenie Schémy pomoci de minimis aj celkovú výšku možnej čerpanej pomoci nájdete v jednotlivých výzvach KC FMK.
Close
Close
a

For every modern coworking or office space website out there. This is MultiOffice.

 

Contact us