KONTAKT


S prípadnými otázkami súvisiacimi s aktuálnou výzvou sa môžete na nás obrátiť:

  • telefonicky na čísle:  +421 915 307 313 
  • e-mailom na adrese: kcskladova@gmail.com (do predmetu uveďte, prosím, názov programu)
  • osobne, na adrese: FMK UCM v Trnave, Skladová 4, Trnava (po vopred elektronickom oznámení)